Visie

Visie

Communicatie is de kunst van het veranderen

Communicatie is de kunst van het veranderen: met communicatie wil je iets, iemand of meerdere personen in beweging brengen, naar een andere situatie dan daarvoor. Een goede en heldere communicatiestrategie – in welke vorm dan ook – zorgt voor de juiste beweging. Dat men aan de gang gaat met de verandering. In plaats van het alleen maar aan te horen. Want zonder beweging geen impact. Of dat nu een organisatieverandering is (óók een reorganisatie met FTE-reducties), een nieuwe strategie, een toekomstbestendige organisatiecultuur, het verbeteren van de reputatie, of om simpelweg duidelijk te maken wat je doet en waarom je dat doet: het begint bij het verhaal. Het verhaal dat alle stakeholders in beweging brengt om het doel van de verandering te realiseren. Zeker nu. Want in deze tijden, staat veranderen meer dan ooit hoog op de agenda. Van iedere organisatie en iedere leider. Of je nu wilt of niet.

Dat verhaal moet altijd echt zijn, (meetbare) impact maken in plaats van alleen maar bereik opleveren én altijd leiden tot een dialoog en interactie. 

KOROKI Communications helpt met het vertellen van dát verhaal en de strategie erachter. Het verhaal dat beweging in verandering brengt. Want zonder beweging geen impact.